Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Register of approved binding corporate rules

Name of the group of undertakings/enterprises Saistošu uzņēmuma noteikumu (BCR) veids (pārzinis vai apstrādātājs) Apstiprināšanas gads/pēdējās pārskatīšanas gads Approver Categories of data subjects
BCRs of ExxonMobil Corporation
 • Controller
2019
 • BE SA
 • Employees and business contacts
View details
BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)
 • Controller
2020
 • ES SA
 • Employees and business contacts
View details
Controller BCRs of Reinsurance Group of America
 • Controller
2020
 • IE SA
View details
Equinix Inc.
 • Controller
2019
 • UK SA
 • Employees and business contacts
View details
Jotun
 • Controller
2020
 • NO SA
 • Employees, Customers and their employees, as well as Suppliers and their employees
View details
Processor BCRs of Reinsurance Group of America
 • Processor
2020
 • IE SA
View details
Tetra Pak
 • Controller
2020
 • SE SA
 • Employees, emergency contacts & family members of the employees, contingent workforce, job applicants and candidates, customers, suppliers and other third parties occupied by the employees or contingent workforce in the course of regular business dealings
View details