Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Apraksts Veids Member states Datums Tēmas Dokuments Opinion / Binding decision References
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Atzinums 12/2020 par Somijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz rīcības kodeksa pārraudzības struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 41. pantu (VDAR)
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Lēmums 01/2020 par strīdu saistībā ar Īrijas uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz Twitter International Company [starptautisko uzņēmumu "Twitter”] saskaņā ar VDAR 65. panta 1. punkta a) apakšpunktu
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Atzinums 10/2020 par Vācijas kompetento uzraudzības iestāžu lēmuma projektu attiecībā uz rīcības kodeksa pārraudzības struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar VDAR 41. pantu
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Pārskatatbildība, Certification, Opinions of the EDPB Atzinums 15/2020 par Vācijas kompetento uzraudzības iestāžu lēmuma projektu attiecībā uz sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar 43. panta 3. punktu (VDAR)
Decision of the BE SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Belgium 24 September 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 2/2020 on the Belgium data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Atzinums 24/2020 par Norvēģijas uzraudzības iestādes lēmuma projektu par uzņēmuma Jotun pārziņa saistošajiem uzņēmuma noteikumiem
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Decision of the EL SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Greece 06 August 2020 Pārskatatbildība, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 20/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Greece regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

Pages