Andmekaitseametnik @ EDPB

Euroopa Andmekaitsenõukogu võib teie isikuandmeid töödelda mitmel põhjusel, alates avalikest teabenõuetest, personaliküsimustest, külastajate teabest, koostööst riiklike andmekaitseasutustega kuni kaebuste käsitlemiseni.

Nagu kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused, on Euroopa Andmekaitsenõukogu kohustatud järgima konkreetselt tema suhtes kohaldatavat andmekaitseseadust.

Lisaks isikuandmete töötlemise õiguspõhimõtete täpsustamisele sätestatakse seadusega, et Euroopa Andmekaitsenõukogu peab määrama vähemalt ühe andmekaitsespetsialisti.

–Andmekaitsespetsialist ülesanne on sõltumatult tagada, et Euroopa Andmekaitsenõukogus kohaldatakse andmekaitseseadust.

Praegu reformitakse Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes kehtivaid andmekaitse-eeskirju, et viia need kooskõlla isikuandmete kaitse üldmäärusega. Uute eeskirjade eesmärk on suurendada Euroopa Liidu institutsioonide vastutust selle eest, kuidas nad töötlevad isikuandmeid. Seega kohandatakse käesolevat avaldust pärast reformi lõppu.

Te saate oma andmekaitsespetsialistiga võtta ühendust kas e-postiga aadressil EDPB-DPO@edpb.europa.eu või saata teabenõude postiga.