Starptautiskā sadarbība

Lai atbalstītu tiesību aktu efektīvu īstenošanu un dalītos ar labāko praksi, EDAK sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un valstu, kuras nav ES, uzraudzības iestādēm.

EDAK darbojas vairākās starptautiskās sistēmās, kurās piedalās gan EDAK, gan tās atsevišķi locekļi. Mēs veicinām apmācības programmas un personāla apmaiņu.

Starptautiskās sadarbības sistēmas

Turpmāk ir sniegts papildināms tādu starptautiskās sadarbības sistēmu saraksts, kuru darbības jomā ietilpst privātuma un datu aizsardzības jautājumi.

 • Eiropas Padome (CoE) — starptautiska iestāde, kas veicina cilvēktiesības, arī datu aizsardzību. Eiropas Padomes Konvencijai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (“Konvencija Nr. 108”) var pievienoties gan Eiropas valstis, gan ārpus Eiropas esošas valstis
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) — starptautiska organizācija, kas veicina iedzīvotāju ekonomiskās un sociālās dzīves uzlabošanu visā pasaulē. ESAO drošības un privātuma digitālajā ekonomikā darba grupa (SPDE) izstrādā politiku, kas nodrošina, lai digitālā drošība un privātuma aizsardzība atbalstītu digitālās ekonomikas attīstību
 • Starptautiskā datu aizsardzības un privātās dzīves komisāru konference (ICDPPC) — globāla mēroga konference
 • Eiropas datu aizsardzības iestāžu pavasara konference
 • Globālais privātuma aizsardzības tīkls (GPEN) — privātuma aizsardzības iestāžu sadarbības tīkls
 • Berlīnes grupa — Starptautiskā datu aizsardzības telekomunikāciju jomā darba grupa (ICDPPC)
 • Franciski runājošā Personas datu aizsardzības iestāžu asociācija (AFAPDP)
 • Centrāleiropas un Austrumeiropas datu aizsardzības iestādes (CEEDPA)
 • Āzijas Klusā okeāna reģiona privātuma forums (APPA) — Āzijas privātuma aizsardzības iestāžu sadarbības tīkls
 • Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības forums (APEC)
 • “Sarkanā pavediena” tīkls (CTN)
 • Ibērijas un Amerikas datu aizsardzības tīkls (RIPD)