Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) към ЕКЗД

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) може да обработва вашите лични данни по различни причини: от разглеждане на молби за предоставяне на информация; въпроси, свързани с персонала; информация за посещения, сътрудничество с националните органи за защита на данните, до разглеждането на жалби, като това са само няколко примера.

Както институциите и органите на ЕС, ЕКЗД също е задължен да спазва законодателството в областта на защитата на данните, конкретно приложимо за него.

Освен че конкретизира правните принципи за обработването на личните данни, законодателството предвижда ЕКЗД да назначи поне едно длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД).

В общи линии, задачата на ДЛЗД е да осигури по независим начин прилагането от ЕКЗД на законодателството за защита на данните.

Съществуващите правила относно защитата на данните, приложими към институциите и органите на ЕС, понастоящем се реформират, за да се приведат в съответствие с Общия регламент за защита на данните. Новите правила имат за цел да направят институциите на ЕС по-отговорни за начина, по който обработват лични данни. По тази причина настоящата информация ще бъде преработена когато реформата приключи.

Можете да се свържете с ДЛЗД по ел. поща на адрес EDPB-DPO@edpb.europa.eu или да изпратите вашето искане по пощата.