Responsabil cu protecția datelor (DPO) @ CEPD

CEPD vă poate prelucra datele cu caracter personal din mai multe motive, de la a trata cererile publice de informații, chestiunile de personal, informațiile despre vizitatori, cooperarea cu autoritățile naționale de protecție a datelor până la a examina reclamații, doar pentru a numi câteva.

La fel ca în cazul instituțiilor și organismelor UE, CEPD este obligat să respecte legislația privind protecția datelor care i se aplică în mod specific.

Pe lângă precizarea principiilor juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația prevede că CEPD trebuie să numească cel puțin un responsabil cu protecția datelor (DPO).

În termeni generali, sarcina DPO este de a asigura, într-o manieră independentă, aplicarea legislației privind protecția datelor în cadrul CEPD.

Normele existente privind protecția datelor, aplicabile instituțiilor și organismelor UE, sunt reformate pentru a fi aliniate cu Regulamentul general privind protecția datelor. Noile norme urmăresc să responsabilizeze și mai mult instituțiile UE cu privire la modul în care prelucrează datele cu caracter personal. Prin urmare, această declarație va fi adaptată atunci când reforma va fi finalizată.

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor fie prin e-mail la EDPB-DPO@edpb.europa.eu sau puteți trimite cererea prin poștă.