Tietosuojavastaava Euroopan tietosuojaneuvostossa

Euroopan tietosuojaneuvosto voi käsitellä henkilötietojasi monista syistä. Syitä ovat muun muassa julkiset tietopyynnöt, henkilöstöasiat, kävijätiedot, yhteistyö kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa ja valitusten käsittely.

Euroopan tietosuojaneuvoston on EU:n toimielinten ja elinten tavoin noudatettava siihen nimenomaisesti sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Sen lisäksi, että laissa esitetään henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset periaatteet, siinä säädetään, että Euroopan tietosuojaneuvoston on nimitettävä vähintään yksi tietosuojavastaava.

Yleisesti ottaen tietosuojavastaavan tehtävänä on varmistaa itsenäisesti, että tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan Euroopan tietosuojaneuvostossa.

EU:n toimielimiin ja elimiin sovellettavia voimassa olevia tietosuojasääntöjä ollaan uudistamassa, jotta ne vastaisivat yleistä tietosuoja-asetusta. Uusien sääntöjen tarkoituksena on vahvistaa EU:n toimielinten osoitusvelvollisuutta siitä, miten ne käsittelevät henkilötietoja. Näin ollen tätä tiedotetta muokataan, kun uudistus on valmis.

Tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä joko sähköpostitse osoitteeseen EDPB-DPO@edpb.europa.eu tai lähettämällä pyynnön postitse.