Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) @ EDPB

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, hierna: EDPB) kan uw persoonsgegevens verwerken voor een aantal doeleinden. Wij verwerken bijvoorbeeld persoonsgegevens om informatievragen van het publiek te beantwoorden, voor personeelsaangelegenheden, om voorlichting te geven aan bezoekers, om samen te werken met nationale privacytoezichthouders en om klachten te behandelen.

Zoals alle EU-instellingen en -organen is de EPDB verplicht om de privacywetwetgeving die specifiek voor de EDPB geldt na te leven.

Naast de wettelijke beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens is in deze wetgeving vastgelegd dat de EDPB minstens één functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet benoemen.

In grote lijnen is de taak van de FG om er op een onafhankelijke manier voor te zorgen dat de privacywetgeving wordt toegepast binnen de EDPB.

De huidige privacyvoorschriften voor de EU-instellingen en -organen worden hervormd om ze in overeenstemming te brengen met de Algemene verordening gegevensbescherming. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de EU-instellingen beter verantwoording afleggen over hoe ze persoonsgegevens verwerken. De privacyverklaring van de EDPB zal daarom worden aangepast wanneer de hervorming is voltooid.

U kunt contact met onze FG opnemen via e-mailadres EDPB-DPO@edpb.europa.eu. U kunt de FG ook een brief sturen per post [link to contact us].