Vispārēji norādījumi

Mēs sniedzam vispārējus norādījumus, lai veicinātu Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu kopēju izpratni gan visā Eiropas Savienībā, gan pasaulē.

Mēs skaidrojam datu aizsardzības noteikumus, konsultējam Eiropas Komisiju un sniedzam plašai sabiedrībai un ieinteresētajām personām savu skaidrojumu par to tiesībām un pienākumiem.

Mēs varam nākt klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un labāko praksi saistībā ar VDAR, Tiesībaizsardzības direktīvu, kā arī citiem dokumentiem.