Službenik za zaštitu podataka (SZP) @ EOZP

Europski odbor za zaštitu podataka (dalje u tekstu: EOZP) može obrađivati vaše osobne podatke iz više razloga, od obrade javnih zahtjeva za informacije, kadrovskih pitanja, informacija o posjetiteljima, suradnje s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka do rješavanja pritužbi, što su samo neki od njih.

EOZP, kao što je slučaj s institucijama i tijelima EU-a, dužan je poštovati zakone o zaštiti podataka koji se na njega posebno primjenjuju.

Osim utvrđivanja pravnih načela za obradu osobnih podataka, zakon propisuje da EOZP mora imenovati najmanje jednog službenika za zaštitu podataka (SZP).

Općenito govoreći, zadaća je SZP-a osigurati neovisnu primjenu zakona o zaštiti podataka u EOZP-u.

Postojeća pravila zaštite podataka koja se primjenjuju na institucije i tijela EU-a prilagođavaju se kako bi se uskladila s Općom uredbom o zaštiti podataka. Nova pravila imaju za cilj da institucije EU-a budu odgovornije u pogledu obrade osobnih podataka. Stoga će ova izjava biti prilagođena kada se spomenuta prilagodba dovrši.

Možete kontaktirati našeg SZP-a putem e-pošte EDPB-DPO@edpb.europa.eu ili možete poslati svoj zahtjev poštom.