Európsky výbor pre ochranu údajov

Usmernenia

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Usmernenia č. 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 nariadenia 2016/679

04 June 2019
Usmernenia č. 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 nariadenia 2016/679  603.07 KB

Usmernenia 1/2019 týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov podľa nariadenia 2016/679

04 June 2019
Usmernenia 1/2019 týkajúce sa kódexov správania a monitorujúcich subjektov podľa nariadenia 2016/679  706.3 KB

Usmernenia 4/2018 o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679)

14 December 2018
Usmernenia 4/2018 o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679)  499.72 KB

Oznámenia o porušeniach ochrany osobných údajov

25 May 2018

Počas prvého plenárneho zasadnutia Európsky výbor pre ochranu údajov schválil usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Oznámenia o porušeniach ochrany osobných údajov

Pages