Career opportunities

Kto sme

Sekretariát poskytuje analytickú, administratívnu a logistickú podporu EDPB vrátane oznámení, prípravy dokumentov a organizovania stretnutí.

Čo ponúkame

Ponúkame priateľskú pracovnú atmosféru, nízku mieru byrokracie, vysokú mieru samostatnosti a veľmi rozmanitú prácu.

Máme ambicióznu stratégiu rovnosti príležitostí, ktorá vám pomôže naplniť svoj potenciál.

Naša ambiciózna politika vzdelávania a rozvoja podporí vaše kariérne ciele a zlepší vaše osobné zručnosti.

Zamestnanci sekretariátu sú zamestnaní u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ako zamestnanec inštitúcie EÚ využívate všetky príležitosti z hľadiska kariéry, náboru, postupu, platu a výhod, ktoré sú stanovené v služobnom poriadku.

Ako prijímame zamestnancov

The EDPS provides support and organises selections for the EDPB secretariat. If you are interested in working for the EDPB, please check the EDPS site for vacancies:  https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en

Všetok nábor prebieha prostredníctvom konkrétnych oznámení o voľnom pracovnom mieste pre tieto úlohy:

Úradníci

Ak sa voľné pracovné miesto neobsadí interne, uverejníme oznámenie o voľnom pracovnom mieste na stránke medziinštitucionálnych oznámení o voľných pracovných miestach, ktorá je dostupná z intranetu všetkých európskych inštitúcií.

Voľné pracovné miesto je otvorené pre úradníkov zo všetkých európskych inštitúcií. Ak uchádzač spĺňa všetky požadované kvalifikácie, uskutoční sa medziinštitucionálne preloženie.

Keďže na zamestnancov sekretariátu sa vzťahuje služobný poriadok a využívajú rovnakú politiku mobility ako zamestnanci väčších inštitúcií EÚ, môžete bez problémov preniesť svoju úroveň, stupeň, senioritu a všetky ostatné kariérne prvky: nestratíte žiadne zo svojich práv, ak pre nás pracujete.

Zmluvní zamestnanci

Príležitostne prijímame špecialistov na ochranu osobných údajov a iných administratívnych pracovníkov na zmluvy na dobu určitú („zmluvní zamestnanci“).

Prijímame zmluvných zamestnancov z rezervného zoznamu uchádzačov (vedeného v databáze) na základe výberového konania známeho ako CAST, ktoré organizuje EPSO.

Budeme však zohľadňovať spontánne žiadosti, pokiaľ ide o určitých odborníkov v oblasti ochrany osobných údajov, expertov v iných oblastiach alebo administratívne pozície.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie alebo by ste si chceli podať spontánnu žiadosť, obráťte sa na recruitment@edps.europa.eu, prosím. Ak chcete podať žiadosť, uveďte prosím, že sa uchádzate o pozíciu v sekretariáte EDPB.

Národní experti

Národní experti (VNE) sú niekedy vyslaní do sekretariátu na určené obdobie spomedzi zamestnancov orgánov vnútroštátneho verejného sektora v členských štátoch EÚ.

VNE získavajú cenné skúsenosti na úrovni EÚ a umožňujú nám využívať ich odborné zručnosti a skúsenosti.

Ak je otvorená voľná pozícia pre VNE, obrátime sa na vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov s výzvou na predkladanie žiadostí.

Vyzveme aj stále zastúpenia štátov v EÚ, aby nám pomohli nájsť vhodných kandidátov.

Kandidáti sa do tohto programu NEMÔŽU prihlasovať priamo, ale mali by sa prihlásiť prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý počas dočasného preloženia naďalej platí ich mzdu.

Viac informácií získate na adrese sne@edps.europa.eu.

Dočasní zamestnanci

Príležitostne zamestnávame zamestnancov na krátke obdobie do šiestich mesiacov, keď vznikne taká potreba. Toto zamestnávanie prebieha prostredníctvom agentúr poskytujúcich personálny lízing.

Stáž

Organizujeme päťmesačný program stáže, ktorý poskytuje čerstvým vysokoškolským absolventom príležitosť uplatniť poznatky získané počas štúdia a zároveň získať skúsenosti týkajúce sa našich každodenných aktivít.

Program prebieha dvakrát ročne, začína sa v októbri a v marci, a zvyčajne sú doň zapojení vždy dvaja stážisti.

Na základe osobitných a obmedzených kritérií prijímame aj vysokoškolských študentov a študentov PhD na krátkodobé nezárobkové stáže.

How to apply?
Apply via the VBB website https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en
During your application process you will be able to indicate your 1st choice of place of employment. As the VBB is a European Commission tool, please make sure that you indicate the EDPS as 1st choice and please precise within your application that you have a preference to work for the EDPB Secretariat.

Viac informácií získate na adrese stage@edps.europa.eu.