Európsky výbor pre ochranu údajov

Usmernenia

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Vedúci dozorný orgán

25 May 2018

Počas prvého plenárneho zasadnutia Európsky výbor pre ochranu údajov schválil usmernenia pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Vedúci dozorný orgán

Usmernenia č. 2/2018 o výnimkách podľa článku 49 nariadenia (EÚ) 2016/679

25 May 2018

Usmernenia č. 2/2018 o výnimkách podľa článku 49 nariadenia (EÚ) 2016/679

Usmernenia č. 2/2018 o výnimkách podľa článku 49 nariadenia (EÚ) 2016/679  250.51 KB

Pages