Европейски комитет за защита на данните

Насоки

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Насоки № 2/2018 относно дерогациите по член 49 от Регламент 2016/679

25 May 2018

Насоки № 2/2018 относно дерогациите по член 49 от Регламент 2016/679

Насоки № 2/2018 относно дерогациите по член 49 от Регламент 2016/679  1.02 MB

Pages