Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Linji gwida

Filters

Pages

Linji Gwida 05/2020 dwar il-kunsens skont ir- Regolament 2016/679

04 May 2020
Linji Gwida 05/2020  427.42 KB
Topics:

Linji gwida 3/2019 dwar l-ipproċessar ta’ data personali permezz ta’ apparat video

30 January 2020
Linji gwida 3/2019 dwar l-ipproċessar ta’ data personali permezz ta’ apparat video  428.2 KB
Topics:

Pages