Europeiska dataskyddsstyrelsen

Riktlinjer

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Automatiserat beslutsfattande och profilering

25 May 2018

Under sitt första plenarsammanträde godkände Europeiska dataskyddsstyrelsen Artikel 29-gruppens olika vägledningar avseende GDPR.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Pages