Euroopa Andmekaitsenõukogu

Suunised

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Läbipaistvus

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Läbipaistvus

Isikuandmetega seotud rikkumisest teatamine

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Isikuandmetega seotud rikkumisest teatamine

Andmete ülekandmise õigus

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Andmete ülekandmise õigus

Andmekaitsespetsialist

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Andmekaitsespetsialist

Pages