Euroopa Andmekaitsenõukogu

Suunised

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Suunised 3/2020 terviseandmete töötlemise kohta teadusuuringute eesmärgil seoses COVID-19 puhanguga

21 April 2020
Suunised 3/2020  191.72 KB

Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta

04 June 2019
Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta  642.64 KB

Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta

04 June 2019
Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta  812.77 KB

Pages