Euroopa Andmekaitsenõukogu

Suunised

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Suunised 2/2019 isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel seoses andmesubjektidele internetipõhiste teenuste osutamisega

16 October 2019
Suunised 2/2019 isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel seoses andmesubjektidele internetipõhiste teenuste osutamisega  405.33 KB

Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta

04 June 2019
Suunised 1/2018 määruse (EL) 2016/679 artiklite 42 ja 43 kohase sertifitseerimise ja sertifitseerimiskriteeriumide kindlaksmääramise kohta  812.77 KB

Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta

04 June 2019
Suunised 1/2019 määruse (EL) 2016/679 kohaste toimimisjuhendite ja järelevalvet teostavate asutuste kohta  642.64 KB

Suunised 4/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuste akrediteerimise kohta

14 December 2018
Suunised 4/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuste akrediteerimise kohta  454.31 KB

Nõusolek

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Nõusolek

Läbipaistvus

25 May 2018

Euroopa Andmekaitsenõukogu kinnitas oma esimesel täiskoguistungil isikuandmete kaitse üldmäärusega seotud artikli 29 töörühma suunised.

Läbipaistvus

Pages