Europos duomenų apsaugos valdyba

Gairės

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Sertifikavimo ir sertifikavimo kriterijų nustatymo pagal Reglamento 42 ir 43 straipsnius gairės Nr. 1/2018

04 June 2019
Sertifikavimo ir sertifikavimo kriterijų nustatymo pagal Reglamento 42 ir 43 straipsnius gairės Nr. 1/2018  659.53 KB

Sertifikavimo įstaigų akreditavimo gairės 4/2018 pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) 43 straipsnį

14 December 2018
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) 43 straipsnyje nurodytų sertifikavimo įstaigų akreditavimo gairės 4/2018  480.77 KB

Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimu

25 May 2018

Per savo pirmąjį plenarinį posėdį Europos duomenų apsaugos valdyba patvirtino su BDAR susijusias 29 straipsnio darbo grupės gaires.

Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimu

Teisė į duomenų perkeliamumą

25 May 2018

Per savo pirmąjį plenarinį posėdį Europos duomenų apsaugos valdyba patvirtino su BDAR susijusias 29 straipsnio darbo grupės gaires.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Pages