Euroopan tietosuojaneuvosto

Ohjeet

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Ohjeet 2/2019 yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille tarjottavien verkkopalvelujen yhteydessä

16 October 2019
Ohjeet 2/2019 yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille tarjottavien verkkopalvelujen yhteydessä  407.83 KB

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 43 artiklan mukaisesti

14 December 2018
Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation  913.67 KB

Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit Korkean riskin käsittely

25 May 2018

Ensimmäisessä täysistunnossaan Euroopan tietosuojaneuvosto antoi tukensa artikla 29 mukaisen tietosuojatyöryhmän laatimille ohjeistuksille, jotka koskevat yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit Korkean riskin käsittely

Pages