Euroopan tietosuojaneuvosto

Ohjeet

Filters

Pages

Ohjeet 3/2020 terveystietojen käsittelyyn tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten covid-19-pandemian yhteydessä

21 April 2020
Ohjeet 3/2020  194.77 KB

Ohjeet 4/2020 sijaintitietojen käytöstä ja kontaktien jäljitysvälineistä covid-19-pandemian yhteydessä

21 April 2020
Ohjeet 4/2020  235.5 KB

Ohjeet 3/2019 henkilötietojen käsittelystä videolaitteilla

30 January 2020
Ohjeet 3/2019 henkilötietojen käsittelystä videolaitteilla  305.67 KB
Aiheet:

Ohjeet 3/2018 yleisen tietosuoja-asetuksen alueellisesta soveltamisalasta (3 artikla) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Ohjeet 3/2018  267.63 KB

Sertifiointia ja sertifiointikriteerien määrittelemistä asetuksen 42 ja 43 artiklan mukaisesti koskevat suuntaviivat 1/2018

04 June 2019
Suuntaviivat 1/2018  256.26 KB

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia käytännesääntöjä ja valvontaelimiä koskevat suuntaviivat 1/2019

04 June 2019
Suuntaviivat 1/2019  294.98 KB

Pages