Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Pokyny

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Pokyny 2/2019 o zpracovávání osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR v souvislosti s poskytování on-line služeb subjektům údajů

16 October 2019
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects  211.8 KB

Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679

04 June 2019
Pokyny 1/2018 týkající se vydávání osvědčení a určování kritérií pro vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 nařízení 2016/679  669.91 KB

Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679

04 June 2019
Pokyny 1/2019 týkající se kodexů chování a subjektů pro monitorování podle nařízení 2016/679  810.76 KB

Pokyny 4/2018 týkající se akreditace subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679)

14 December 2018
Pokyny 4/2018 týkající se akreditace subjektů pro vydávání osvědčení podle článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679)  346.62 KB

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Vysoce rizikové zpracování osobních údajů

25 May 2018

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů na svém prvním plenárním zasedání schválil pokyny pracovní skupiny zřízené podle článku 29 související s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Vysoce rizikové zpracování osobních údajů

Pages