Všeobecné usmernenie

Vydávame všeobecné usmernenia na podporu spoločného chápania európskych právnych predpisov o ochrane údajov v rámci Európskej únie, ale aj celého sveta.

Objasňujeme ustanovenia o ochrane údajov, poskytujeme poradenstvo Európskej komisii a poskytujeme širokej verejnosti a zainteresovaným stranám náš výklad ich práv a povinností.

Môžeme vydávať usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov  a smernice o presadzovaní práva, ako aj iných dokumentov.