Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Guidelines

Filters

Pages

Pamatnostādnes 4/2019 par 25. pantu Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma

20 October 2020
Pamatnostādnes 4/2019  593.23 KB

Pamatnostādnes 05/2020 par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679

04 May 2020
Pamatnostādnes 05/2020  296.05 KB
Tēmas:

Pamatnostādnes 03/2020 par veselības datu apstrādi zinātniskās pētniecības nolūkos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

21 April 2020
Pamatnostādnes 03/2020  200.73 KB

Pamatnostādnes 3/2019 par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces

30 January 2020
Pamatnostādnes 3/2019 par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces  331.36 KB
Tēmas:

Pages