Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Guidelines

Filters

Pages

Pamatnostādnes 03/2020 par veselības datu apstrādi zinātniskās pētniecības nolūkos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

21 April 2020
Pamatnostādnes 03/2020  200.73 KB

Pamatnostādnes 3/2019 par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces

30 January 2020
Pamatnostādnes 3/2019 par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces  331.36 KB
Tēmas:

Pamatnostādnes 3/2018 par VDAR teritoriālo darbības jomu (3. pants) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Pamatnostādnes 3/2018  267.95 KB

Pamatnostādnes 1/2018 sertifikācijai un sertifikācijas kritēriju noteikšanai saskaņā ar Regulas 42. un 43. pantu

04 June 2019
Pamatnostādnes 1/2018  277.91 KB

Pages