Europees Comité voor gegevensbescherming

Richtsnoeren

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Toestemming

25 May 2018

Tijdens zijn eerste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming de WP29-richtsnoeren in verband met de algemene verordening gegevensbescherming bekrachtigd.

Toestemming

Pages