Europees Comité voor gegevensbescherming

Richtsnoeren

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Functionaris voor de gegevensbescherming

25 May 2018

Tijdens zijn eerste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming de WP29-richtsnoeren in verband met de algemene verordening gegevensbescherming bekrachtigd.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Data protection impact assessements (DPIA’s) Verwerking met een hoog risico

25 May 2018

Tijdens zijn eerste plenaire vergadering heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming de WP29-richtsnoeren in verband met de algemene verordening gegevensbescherming bekrachtigd.

Verwerking met een hoog risico

Pages