Europejska Rada Ochrony Danych

Wytyczne

Used for publications in “Our work > General guidance > Guidelines, recommendations, best practices”

Filters

Pages

Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation (2016/679)

14 December 2018
Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation  781.37 KB

Zgoda

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Zgoda

Przejrzystość

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Przejrzystość

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych

25 May 2018

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdziła wytyczne dotyczące RODO wydane przez Grupę Roboczą Art. 29.

Prawo do przenoszenia danych

Pages