Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni, siġilli u marki