Gwida ġenerali

Aħna noħorġu gwida ġenerali biex nippromwovu fehim komuni tal-liġijiet Ewropej dwar il-protezzjoni tad-data, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fid-dinja kollha.

Aħna niċċaraw id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data, nagħtu pariri lill-Kummissjoni Ewropea u nipprovdu lill-pubbliku ġenerali u lill-partijiet ikkonċernati l-interpretazzjoni tagħna tad-drittijiet u tal-obbligi tagħhom.

Aħna noħorġu linji gwida, rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki dwar il-GDPR u d-Direttiva dwar l-Infurzar tal-Liġi, kif ukoll dokumenti oħra.