Għodod ta’ Rendikont

Aħna nippubblikaw żewġ reġistri pubbliċi, sabiex nippromwovu l-għoti ta’ rendikont u l-aċċess miftuħ:

  • kodiċijiet ta’ kondotta, li jiffokaw fuq l-applikazzjoni xierqa tal-GDPR f’setturi differenti tal-ipproċessar u f’tipi differenti ta’ intrapriżi; u