Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Reġistru għad-Deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet superviżorji u l-qrati dwar kwistjonijiet indirizzati fil-mekkaniżmu ta’ konsistenza