Regoli ta’ proċedura u Memorandum ta’ Qbil

Ir-regoli ta’ proċedura jinkludu r-regoli operattivi l-aktar importanti tal-EDPB. Huma jiddeskrivu:

  • kif inhu organizzat l-EDPB;
  • kif il-membri tiegħu jaħdmu flimkien;
  • kif il-president u l-presidenti deputati tiegħu jinħatru; u
  • il-metodi ta’ ħidma tiegħu.

Ara r-regoli ta’ proċedura tal-EDPB.

Il-Memorandum ta’ Qbil huwa l-ftehim li jiddetermina t-termini tal-kooperazzjoni bejn l-EDPB u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD). Huwa japplika wkoll għall-persunal tas-Segretarjat, li huwa pprovdut mill-KEPD sabiex jiġi appoġġat l-EDPB.

Ara l-Memorandum ta’ Qbil.