Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Statements

Filters

Pages

Paziņojums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības - update 13/01/2021

13 January 2021
Paziņojums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības  74.72 KB

Paziņojums par personas datu, kas apstrādāti saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, aizsardzību

15 December 2020
Paziņojums par personas datu, kas apstrādāti saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, aizsardzību  69.13 KB

Paziņojums par E-privātuma regulu un uzraudzības iestāžu un EDAK turpmākajiem uzdevumiem

19 November 2020
Paziņojums par E-privātuma regulu un uzraudzības iestāžu un EDAK turpmākajiem uzdevumiem  72.63 KB

Paziņojums par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Nr. C-311/18 – Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland un Maximillian Schrems

17 July 2020
Paziņojums par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Nr. C-311/18 – Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland un Maximillian Schrems  89.24 KB

Paziņojums par kontaktu izsekošanas lietotņu sadarbspējas ietekmi uz datu aizsardzību

16 June 2020
Paziņojums  91.44 KB

Paziņojums par persondatu apstrādi saistībā ar robežu atkalatvēršanu pēc Covid-19 uzliesmojuma

16 June 2020
Paziņojums  73.63 KB

Paziņojums par datu subjektu tiesību ierobežojumiem saistībā ar ārkārtas stāvokli1 dalībvalstīs

02 June 2020
Paziņojums par datu subjektu tiesību ierobežojumiem saistībā ar ārkārtas stāvokli dalībvalstīs  97.88 KB

Pages