Comitetul european pentru protecția datelor — a 39-a ședință plenară: CEPD adoptă orientări privind conceptul de obiecție relevantă și motivată

12 October 2020 EDPB

Bruxelles, 12 octombrie - La cea de-a 39-a ședință plenară, CEPD a adoptat orientări privind conceptul de obiecție relevantă și motivată. Orientările vor contribui la interpretarea unitară a conceptului, pentru simplificarea viitoarelor proceduri prevăzute la articolul 65 din RGPD.

În cadrul mecanismului de cooperare stabilit prin RGPD, autoritățile de supraveghere au datoria de a‑și „comunic[a] reciproc toate informațiile relevante” și de a coopera „în încercarea de a ajunge la un consens”. În conformitate cu articolul 60 alineatele (3) și (4) din RGPD, autoritatea de supraveghere principală are obligația de a transmite un proiect de decizie autorităților de supraveghere vizate, care pot ridica apoi o obiecție relevantă și motivată într-un anumit interval de timp. La primirea unei obiecții relevante și motivate, autoritatea de supraveghere principală are două opțiuni. Dacă nu dă curs obiecției relevante și motivate sau consideră că obiecția nu este motivată sau relevantă, autoritatea de supraveghere principală transmite chestiunea comitetului în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenței (articolul 65 din RGPD). Dacă, însă, autoritatea de supraveghere principală dă curs obiecției și emite proiectul revizuit de decizie, autoritățile de supraveghere vizate pot exprima o obiecție relevantă și motivată cu privire la proiectul revizuit de decizie în termen de două săptămâni.

Orientările au scopul de a stabili o înțelegere comună a noțiunii de „relevantă și motivată”, inclusiv ce trebuie luat în considerare când se evaluează dacă o obiecție „demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie” [articolul 4 alineatul (24) din RGPD].

Notă pentru redactori:

Vă rugăm să rețineți că toate documentele adoptate în ședința plenară a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul CEPD de îndată ce aceste verificări vor fi finalizate.

EDPB_Press Release_2020_15