Europos duomenų apsaugos valdybos 39-oji plenarinė sesija. Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė gaires dėl tinkamo ir pagrįsto prieštaravimo sąvokos

12 October 2020 EDPB

Briuselis, spalio 12 d. 39-osios plenarinės sesijos metu Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė gaires dėl tinkamo ir pagrįsto prieštaravimo sąvokos. Gairės padės vienodai aiškinti šią sąvoką, o tai reikalinga siekiant supaprastinti būsimas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 65 straipsnyje nustatytas procedūras.

Pagal BDAR nustatytą bendradarbiavimo mechanizmą priežiūros institucijos privalo „tarpusavyje keistis visa atitinkama informacija“ ir bendradarbiauti „stengdamosi rasti konsensusą“. Pagal BDAR 60 straipsnio 3 ir 4 dalis reikalaujama, kad vadovaujanti priežiūros institucija pateiktų sprendimo projektą susijusioms priežiūros institucijoms, kurios po to per tam tikrą laikotarpį gali pateikti tinkamą ir pagrįstą prieštaravimą. Gavusi tinkamą ir pagrįstą prieštaravimą, vadovaujanti priežiūros institucija turi dvi galimybes. Jei ji nesutinka su tinkamu ir pagrįstu prieštaravimu arba mano, kad prieštaravimas nėra pagrįstas ar aktualus, ji pagal nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą (BDAR 65 straipsnis) pateikia klausimą Valdybai. Jeigu, priešingai, vadovaujanti priežiūros institucija, sutinka su prieštaravimu ir pateikia patikslintą sprendimo projektą, susijusios priežiūros institucijos per dvi savaites gali pareikšti tinkamą ir pagrįstą prieštaravimą dėl patikslinto sprendimo projekto.

Gairėmis siekiama nustatyti bendrą sąvokos „tinkamas ir pagrįstas“ supratimą, įskaitant tai, į ką reikėtų atsižvelgti vertinant, ar prieštaravimas „ aiškiai parodo sprendimo projekto keliamų pavojų reikšmingumą“ (BDAR 4 straipsnio 24 dalis).

Pastaba redaktoriams

Primename, kad visus Europos duomenų apsaugos valdybos plenarinėje sesijoje patvirtintus dokumentus turi patikrinti teisininkai, kalbininkai ir formatavimo specialistai. Europos duomenų apsaugos valdybos interneto svetainėje jie bus paskelbti užbaigus šias patikras.

EDPB_Press Release_2020_15