Europski odbor za zaštitu podataka

Europski odbor za zaštitu podataka – 39. plenarna sjednica: Europski odbor za zaštitu podataka donosi smjernice o pojmu relevantnog i obrazloženog prigovora

Monday, 12 October, 2020

Bruxelles, 12. listopada – Na svojoj 39. plenarnoj sjednici Europski odbor za zaštitu podataka donio je smjernice o pojmu relevantnog i obrazloženog prigovora. Smjernice će doprinijeti jedinstvenom tumačenju tog pojma te će tako pomoći u pojednostavnjivanju budućih postupaka na temelju članka 65. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U okviru mehanizma suradnje uspostavljenog u Općoj uredbi o zaštiti podataka nadzorna tijela dužna su „međusobno razmjenjivati sve bitne informacije” i surađivati „kako bi se nastojao postići konsenzus”. Na temelju članka 60. stavaka 3. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka vodeće nadzorno tijelo dužno je dostaviti nacrt odluke predmetnim nadzornim tijelima, koja onda mogu podnijeti relevantan i obrazložen prigovor u određenom vremenskom okviru. Nakon primitka relevantnog i obrazloženog prigovora vodeće nadzorno tijelo ima dvije mogućnosti. Ako relevantan i obrazložen prigovor ne uzme u obzir ili smatra da prigovor nije obrazložen ili relevantan, predmet predaje na rješavanje Odboru u okviru mehanizma konzistentnosti (članak 65. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako vodeće nadzorno tijelo, naprotiv, uzme u obzir prigovor i donese revidirani nacrt odluke, predmetna nadzorna tijela mogu uložiti relevantan i obrazložen prigovor na revidirani nacrt odluke u roku od dva tjedna.

Cilj je smjernica uspostaviti zajedničko razumijevanje pojma „relevantan i obrazložen”, uključujući i ono što bi se trebalo uzeti u obzir kad se ocjenjuje pokazuje li prigovor jasno „važnost rizika koje predstavlja nacrt odluke“ (članak 4. stavak 24. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Napomena urednicima:

Napominjemo da svi dokumenti usvojeni tijekom plenarne sjednice Europskog odbora za zaštitu podataka podliježu potrebnim pravnim, jezičnim i oblikovnim provjerama te će biti dostupni na mrežnom mjestu Odbora nakon tih provjera.

EDPB_Press Release_2020_15