Euroopan tietosuojaneuvoston 39. täysistunto: Tietosuojaneuvosto hyväksyy ohjeistuksen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen käsitteestä

12 October 2020 EDPB

Bryssel 12. lokakuuta – Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi 39. täysistunnossaan ohjeistuksen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen käsitteestä. Ohjeella edistetään käsitteen yhdenmukaista tulkintaa, joka auttaa virtaviivaistamaan tulevia yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artiklan mukaisia menettelyjä.

Valvontaviranomaisilla on yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyn yhteistyömekanismin puitteissa velvollisuus ”vaihtaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja keskenään” ja tehdä yhteistyötä ”yhteisymmärryksen saavuttamiseksi”. Yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan ja (4) kohdan mukaan johtavan valvontaviranomaisen on toimitettava päätösehdotus osallistuville valvontaviranomaisille, jotka voivat esittää merkityksellisen ja perustellun vastalauseen tietyssä määräajassa. Merkityksellisen ja perustellun vastalauseen saatuaan johtavalla valvontaviranomaisella on kaksi vaihtoehtoa. Jos se ei noudata merkityksellistä ja perusteltua vastalausetta tai katsoo, että vastalause ei ole perusteltu tai merkityksellinen, se toimittaa asian tietosuojaneuvostolle yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa (yleisen tietosuoja-asetuksen 65 artikla). Jos johtava valvontaviranomainen sitä vastoin noudattaa vastalausetta ja antaa tarkistetun päätösehdotuksen, osallistuvat valvontaviranomaiset voivat esittää tarkistettua päätösehdotusta koskevan merkityksellisen ja perustellun vastalauseen kahden viikon kuluessa.

Ohjeella pyritään saamaan aikaan yhteisymmärrys käsitteestä ”merkityksellinen ja perusteltu”, mukaan lukien se, mitä olisi otettava huomioon arvioitaessa, ”osoittaako vastalause selvästi päätösehdotuksen aiheuttamien riskien merkityksen” (yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 24 kohta).

Huomautus toimittajille:

Huomatkaa, että kaikkiin Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksyttyihin asiakirjoihin sovelletaan tarvittavia oikeudellisia, kielellisiä ja muotoiluun liittyviä tarkistuksia, ja ne ovat saatavilla tietosuojaneuvoston verkkosivustolla, kun ne on saatu valmiiksi.

EDPB_Press Release_2020_15