Det Europæiske Databeskyttelsesråd — 39. plenarmøde: Det Europæiske Databeskyttelsesråd vedtager retningslinjer for begrebet relevant og begrundet indsigelse

12 October 2020 EDPB

Bruxelles, den 12. oktober — På sin 39. plenarforsamling vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd retningslinjer for begrebet relevant og begrundet indsigelse. Retningslinjerne vil bidrage til en ensartet fortolkning af begrebet, hvilket vil medvirke til at strømline de fremtidige procedurer i henhold til artikel 65 i databeskyttelsesforordningen.

Inden for rammerne af den samarbejdsmekanisme, der er fastsat i databeskyttelsesforordningen, har tilsynsmyndighederne pligt til at "udveksle alle relevante oplysninger med hinanden" og samarbejde "med henblik på at nå til enighed". I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 60, stk. 3 og 4, skal den ledende tilsynsmyndighed forelægge et udkast til afgørelse for de berørte tilsynsmyndigheder, som derefter kan fremsætte en relevant og begrundet indsigelse inden for en bestemt tidsramme. Når der er fremsat en relevant og begrundet indsigelse, har den ledende tilsynsmyndighed to muligheder. Hvis den ikke følger den relevante og begrundede indsigelse eller er af den opfattelse, at indsigelsen ikke er begrundet eller relevant, forelægger den sagen for Databeskyttelsesrådet inden for rammerne af sammenhængsmekanismen (artikel 65 i databeskyttelsesforordningen). Hvis den ledende tilsynsmyndighed derimod følger indsigelsen og afgiver det reviderede udkast til afgørelse, kan den berørte tilsynsmyndighed fremsætte en relevant og begrundet indsigelse mod det reviderede udkast til afgørelse inden for to uger.

Formålet med retningslinjerne er at skabe en fælles forståelse af begrebet "relevante og begrundede", herunder hvad der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en indsigelse "klart påviser betydningen af de risici, som udkastet til afgørelse udgør" (artikel 4, stk. 24, i databeskyttelsesforordningen).

Bemærkning til redaktører:

Bemærk, at alle dokumenter, der vedtages på Databeskyttelsesrådets plenarmøde, undergår de nødvendige kontroller af juridisk, sproglig og formateringsmæssig art og gøres tilgængelige på Databeskyttelsesrådets websted, når disse er afsluttet.

EDPB_Press Release_2020_15