Evropski odbor za varstvo podatkov - 39. plenarno zasedanje: Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel Smernice o konceptu ustreznega in utemeljenega ugovora

12 October 2020 EDPB

Bruselj, 12. oktobra - Evropski odbor za varstvo podatkov je na 39. plenarnem zasedanju sprejel Smernice o konceptu ustreznega in utemeljenega ugovora. Smernice bodo prispevale k enotni razlagi koncepta, kar bo pripomoglo k poenostavitvi prihodnjih postopkov iz člena 65 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V okviru mehanizma sodelovanja, določenega v Splošni uredbi o varstvu podatkov, so nadzorni organi dolžni „izmenjevati vse ustrezne informacije med seboj“ in „si prizadevati za soglasje“. V skladu s členom 60(3) in (4) Splošne uredbe o varstvu podatkov mora vodilni nadzorni organ predložiti osnutek odločitve zadevnim nadzornim organom, ki lahko nato v določenem roku vložijo ustrezen in utemeljen ugovor. Vodilni nadzorni organ ima po prejemu ustreznega in utemeljenega ugovora dve možnosti. Če ne upošteva ustreznega in utemeljenega ugovora ali če meni, da ugovor ni utemeljen ali relevanten, zadevo predloži odboru v okviru mehanizma za skladnost (člen 65 Splošne uredbe o varstvu podatkov). Če vodilni nadzorni organ nasprotno sledi ugovoru in izda revidirani osnutek odločitve, lahko zadevni nadzorni organi v roku dveh tednov izrazijo ustrezen in utemeljen ugovor na revidirani osnutek odločitve.

Cilj smernic je vzpostaviti enotno razumevanje pojma „ustrezno in utemeljeno“, vključno s tem, kaj bi bilo treba upoštevati pri ocenjevanju, ali ugovor „jasno navede pomen tveganja, ki ga predstavlja osnutek odločitve“ (člen 4(24) Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Opomba urednikom:

Opozoriti je treba, da se za vse dokumente, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, opravijo potrebni pravni, jezikovni in oblikovni pregledi ter da bodo ti dokumenti, ko bodo dokončani, na voljo na spletnem mestu EOVP.

EDPB_Press Release_2020_15