Europejska Rada Ochrony Danych – 39. sesja plenarna: EDPB przyjmuje wytyczne dotyczące koncepcji odpowiedniego i uzasadnionego sprzeciwu

12 October 2020 EDPB

Bruksela, 12 października – Podczas 39. sesji plenarnej EROD przyjęła wytyczne dotyczące koncepcji mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu. Wytyczne te umożliwią jednolitą interpretację tej koncepcji, co pozwoli na usprawnienie w przyszłości procedur związanych z art. 65 RODO.

W ramach mechanizmu współpracy określonego przez RODO, organy nadzorcze mają obowiązek „wymieniania się wszelkimi stosownymi informacjami” oraz współpracy „w celu osiągnięcia porozumienia”. Zgodnie z art. 60 ust. 3 i 4 RODO wiodący organ nadzorczy jest zobowiązany do przedłożenia projektu decyzji organom nadzorczym, których sprawa dotyczy. Mogą one następnie zgłosić mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw w określonych ramach czasowych. Po otrzymaniu mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu, wiodący organ nadzorczy może skorzystać z dwóch możliwości. Jeśli nie uwzględni mającego znaczenie dla sprawy i uzasadnionego sprzeciwu lub uzna, że zgłoszony sprzeciw nie ma znaczenia dla sprawy lub nie jest uzasadniony, przekazuje sprawę Radzie w ramach mechanizmu spójności (art. 65 RODO). Jeżeli natomiast wiodący organ nadzorczy uwzględni sprzeciw i wyda zmieniony projekt decyzji, organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, mogą w terminie dwóch tygodni wyrazić mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw wobec zmienionego projektu decyzji.

Wytyczne mają na celu ustalenie wspólnego rozumienia pojęcia „mający znaczenie dla sprawy i uzasadniony”, łącznie z tym, co powinno być brane pod uwagę przy ocenie, czy sprzeciw „jasno wskazuje wagę wynikającego z projektu decyzji ryzyka” (art. 4 ust. 24 RODO).

Uwaga dla redaktorów:

Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

EDPB_Press Release_2020_15