Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekdami paremti veiksmingą teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir dalytis gerąja patirtimi, bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis ir priežiūros institucijomis už ES ribų.

Tuo tikslu mes, kaip EDAV arba kaip pavieniai nariai, dirbame įvairiose tarptautinėse struktūrose. Be to, skatiname bendrų mokymo programų įgyvendinimą ir darbuotojų mainus.

Tarptautinio bendradarbiavimo struktūros

Toliau pateikiamas neišsamus privatumo ir duomenų apsaugos srities tarptautinio bendradarbiavimo struktūrų sąrašas.

 • Europos Taryba (ET) – tarptautinė institucija, kuri skatina žmogaus teises, įskaitant duomenų apsaugą. Prie Europos Tarybos konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (108-oji konvencija) gali prisijungti tiek Europos, tiek kitos šalys;
 • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) – tarptautinė organizacija, kuri visame pasaulyje skatina ekonominio ir socialinio žmonių gyvenimo kokybės gerinimą. Organizacijos Skaitmeninės ekonomikos saugumo ir privatumo darbo grupė (SPDE) užsiima politika, kuria siekiama užtikrinti, kad skaitmeninis saugumas ir privatumo apsauga padėtų plėtoti skaitmeninę ekonomiką;
 • Tarptautinė duomenų apsaugos ir privatumo priežiūros pareigūnų konferencija (ICDPPC) – pasaulinė konferencija;
 • Europos duomenų apsaugos institucijų pavasario konferencija;
 • Pasaulinis privatumo užtikrinimo tinklas (GPEN) – privatumo užtikrinimo institucijų tinklas;
 • Berlyno grupė – Tarptautinė telekomunikacijų duomenų apsaugos darbo grupė (ICDPPC);
 • Prancūziškai kalbančių šalių asmens duomenų apsaugos institucijų asociacija (AFAPDP);
 • Vidurio ir Rytų Europos šalių duomenų apsaugos institucijos (CEEDPA);
 • Azijos regiono privatumo užtikrinimo institucijų tinklas – Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių privatumo užtikrinimo forumas (APPA);
 • Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumas (APEC);
 • Bendradarbiavimo tinklas (CTN);
 • Iberijos pusiasalio ir Lotynų Amerikos regiono šalių duomenų apsaugos tinklas (RIPD);