Darbo tvarkos taisyklės ir susitarimo memorandumas

Darbo tvarkos taisyklės apima svarbiausias EDAV veiklos taisykles. Jose nurodoma:

  • kokia yra EDAV organizacinė struktūra;
  • kaip jos nariai dirba kartu;
  • kaip renkamas jos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas; 
  • jos darbo metodai.

Žr. EDAV darbo tvarkos taisykles.

Susitarimo memorandumas yra susitarimas, kuriuo nustatomos EDAV ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) bendradarbiavimo sąlygos. Be to, jis taikomas sekretoriato, kurį EDAV skiria EDAPP, darbuotojams.

Žr. Susitarimo memorandumą.