Viešosios konsultacijos

Siekdami kaupti visų suinteresuotųjų subjektų ir piliečių nuomones ir informaciją jiems rūpimais klausimais, rengiame viešąsias konsultacijas.

Atminkite, kad jūsų atsakymus galime skelbti savo interneto svetainėje. Per kiekvieną konsultaciją pateikiame pareiškimą dėl privatumo, kuriame nurodoma, kaip tvarkome asmens duomenis ir kokios yra jūsų teisės.

Open Public Consultations

Title Start Date End Date
Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers 14 July 2021 01 October 2021