Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Mechanismy pro vydávání osvědčení, pečeti a známky