Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Popis Typ Member states Datum Témata Dokument Opinion / Binding decision References
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Odpovědnost, Code of conduct, Opinions of the EDPB Stanovisko 12/2020 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Finska ohledně schválení požadavků na akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování podle článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Decision 01/2020 on the dispute arisen on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding Twitter International Company under Article 65(1)(a) GDPR
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Odpovědnost, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Odpovědnost, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Odpovědnost, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 10/2020 on the draft decision of the competent supervisory authorities of Germany regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Odpovědnost, Certification, Opinions of the EDPB Opinion 15/2020 on the draft decision of the competent supervisory authorities of Germany regarding the approval of the requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43.3 (GDPR)
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Stanovisko 24/2020 k návrhu rozhodnutí norského dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel pro správce společnosti Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Irish additional accreditation requirements for certification bodies SA Ireland 01 June 2020 Odpovědnost, Opinions of the EDPB Stanovisko 14/2020 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu Irska ohledně schválení požadavků na akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení podle čl. 43 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Stanovisko č. 4/2019 k návrhu správního ujednání pro předávání osobních údajů mezi úřady pro finanční dohled v Evropském hospodářském prostoru (dále „EHP“) a úřady pro finanční dohled mimo Evropský hospodářský prostor

Pages