Veřejné konzultace

Organizujeme veřejné konzultace s cílem získat stanoviska a zjistit obavy všech zainteresovaných zúčastněných stran a občanů.

Upozorňujeme, že vaše odpovědi můžeme zveřejnit na našich webových stránkách. S ohledem na každou konzultaci bude vydáno prohlášení o ochraně soukromí, v němž se uvádí, jak vaše osobní údaje zpracujeme a jaká máte práva.