Offentligt samråd

Vi anordnar offentliga samråd för att inhämta åsikter och betänkligheter från alla berörda intressenter och medborgare.

Observera att vi kan komma att publicera dina svar på vår webbplats. Varje samråd kommer att inbegripa ett meddelande om behandling av personuppgifter, där vi anger hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är.

Open Public Consultations

Title Start Date End Date
Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers 14 July 2021 01 October 2021