Europeiska dataskyddsstyrelsen

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Beskrivning Typ Member states Datum Ämnen Dokument Opinion / Binding decision References
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Accountability, Code of conduct, Opinions of the EDPB Yttrande 12/2020 om utkastet till beslut från Finlands behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod enligt artikel 41 i dataskyddsförordningen
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Beslut 01/2020 om tvisten rörande den irländska tillsynsmyndighetens utkast till beslut om Twitter International Company enligt artikel 65.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Accountability, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Accountability, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Accountability, Certification, Opinions of the EDPB Yttrande 15/2020 om utkastet till beslut från Tysklands behöriga tillsynsmyndigheter om godkännande av kraven för ackreditering av ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3 (den allmänna dataskyddsförordningen)
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Accountability, Code of conduct, Opinions of the EDPB Yttrande 10/2020 om utkastet till beslut från Tysklands behöriga tillsynsmyndigheter om godkännande av kraven för ackreditering av ett organ för övervakning av en uppförandekod enligt artikel 41 i den allmänna dataskyddsförordningen
Decision of the BE SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Belgium 24 September 2020 Accountability, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 2/2020 on the Belgium data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Yttrande 24/2020 om den norska tillsynsmyndighetens utkast till beslut om de bindande företagsbestämmelserna för personuppgiftsansvarig inom Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Decision of the EL SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Greece 06 August 2020 Accountability, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 20/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Greece regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

Pages