Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yttrande (Art. 70)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Yttrande 3/2019 om frågor och svar angående samspelet mellan förordningen om kliniska prövningar och den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 70.1 b)  1005.2 KB

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Yttrande 28/2018 om Europeiska kommissionens förslag till genomförandebeslut om adekvat skydd av personuppgifter i Japan  1.31 MB

Opinion 23/2018 on Commission proposals on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters (Art. 70.1.b)

26 September 2018
Yttrande nr 23/2018 över kommissionens förslag om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (artikel 70.1 b)  203.54 KB