Europeiska dataskyddsstyrelsen

Statements

Filters

Pages

Uttalande om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen - update 13/01/2021

13 January 2021
Uttalande om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen  75.45 KB

Uttalande om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism

15 December 2020
Uttalande om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism  68.2 KB
Ämnen :

Uttalande om e-integritetsförordningen och om tillsynsmyndigheternas och EDPB:s framtida roll

19 November 2020
Uttalande om e-integritetsförordningen och om tillsynsmyndigheternas och EDPB:s framtida roll  71.89 KB

Statement on the Court of Justice of the European Union Judgment in Case C-311/18 - Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems

17 July 2020
Uttalande om Europeiska unionens domstols dom i mål C-311/18 – Data Protection Commissioner mot Facebook Irland och Maximillian Schrems  79.1 KB

Yttrande om behandlingen av personuppgifter i samband med återöppnandet av gränser efter covid-19-utbrottet

16 June 2020
Yttrande  73.76 KB

Uttalande om de konsekvenser som kontaktspårningsappars kompatibilitet innebär för dataskyddet

16 June 2020
Uttalande  90.44 KB

Yttrande om begränsningar av registrerades rättigheter i samband med det undantagstillstånd som råder i vissa medlemsstater

02 June 2020
Yttrande om begränsningar av registrerades rättigheter i samband med det undantagstillstånd som råder i vissa medlemsstater  94.14 KB

Pages