Europeiska dataskyddsstyrelsen

Styrelsens yttrande (Art. 64)

Filters

Pages

Yttrande 16/2019 om utkastet till beslut av den belgiska tillsynsmyndigheten om de bindande företagsbestämmelserna för ExxonMobil Corporation

12 November 2019
Opinion 16/2019 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Binding Corporate Rules of ExxonMobil Corporation  717.84 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.  126.05 KB

Opinion 8/2019 on the competence of a supervisory authority in case of a change in circumstances relating to the main or single establishment

12 July 2019
Opinion 8/2019 on the competence of a supervisory authority in case of a change in circumstances relating to the main or single establishment  804.45 KB

Opinion 9/2019 on the Austrian data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

12 July 2019
Opinion 9/2019 on the Austrian data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR  449.92 KB

Pages