Európai Adatvédelmi Testület – Huszonnyolcadik plenáris ülés: Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke szerinti vélemény a szlovén felügyeleti hatóság által benyújtott általános szerződési feltételek tervezetéről; Az általános adatvédelmi rendelet 60.

20 May 2020 EDPB

Brüsszel, május 20. – Az Európai Adatvédelmi Testület 28. plenáris ülésén az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke szerinti véleményt fogadott el a szlovén felügyeleti hatóság által benyújtott általános szerződési feltételek tervezetéről, továbbá határozott az „egyablakos” határozatokat tartalmazó nyilvántartás közzétételéről.

Az Európai Adatvédelmi Testület véleményt fogadott el a szlovén felügyeleti hatóság által a Testülethez benyújtott, az adatkezelő-feldolgozó szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek tervezetéről. A vélemény célja, hogy biztosítsa az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének következetes alkalmazását, amely arra kötelezi az adatkezelőket és -feldolgozókat, hogy a felek kötelezettségeit előíró szerződést vagy más jogi aktust kössenek. Az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének (6) bekezdése szerint ezek a szerződések vagy egyéb jogi aktusok részben vagy teljes egészben alapulhatnak valamely felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződési feltételeken. A Testület véleményében számos ajánlást fogalmaz meg, amelyeket figyelembe kell venni annak érdekében, hogy ezeket az általános szerződési feltétel tervezeteket általános szerződési feltételeknek lehessen tekinteni. Amennyiben valamennyi ajánlást végrehajtják, a szlovén felügyeleti hatóság ezt a megállapodástervezetet az általános adatvédelmi rendelet 28. cikkének (8) bekezdése szerinti általános szerződési feltételként tudja elfogadni.

Az Európai Adatvédelmi Testület honlapján közzéteszi a nemzeti felügyeleti hatóságok által az egyablakos ügyintézési eljárást (az általános adatvédelmi rendelet 60. cikke) követően hozott határozatokat tartalmazó nyilvántartást.

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében a felügyeleti hatóságoknak a rendelet következetes alkalmazásának biztosítása érdekében együtt kell működniük a határokon átnyúló ügyekben – az úgynevezett „egyablakos” mechanizmusban. Az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a vezető felügyeleti hatóság a határozattervezetek előkészítése, és a konszenzus elérése érdekében együttműködik az érintett felügyeleti hatóságokkal. 2020. április végéig a vezető felügyeleti hatóságok 103 végleges egyablakos határozatot fogadtak el. Az Európai Adatvédelmi Testület célja, hogy az Európai Adatvédelmi Testület titkársága által készített összefoglalókat angol nyelven közzétegye. Az információkat a szóban forgó vezető felügyeleti hatóság jóváhagyását követően és a nemzeti jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően teszik közzé.

Megjegyzések a szerkesztőknek:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Adatvédelmi Testület plenáris ülésén elfogadott valamennyi dokumentumot a szükséges jogi, nyelvi és formázási ellenőrzéseknek vetik alá, és azok az ellenőrzések után az Európai Adatvédelmi Testület honlapján lesznek elérhetőek.

EDPB_Press Release_2020_08