Euroopan tietosuojaneuvoston 28. täysistunto: Yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan mukainen lausunto Slovenian valvontaviranomaisen tekemistä ehdotuksista vakiosopimuslausekkeiksi, yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklassa tarkoitettujen (yhden luuku

20 May 2020 EDPB

Bryssel 20. toukokuuta – Euroopan tietosuojaneuvoston 28. täysistunnossa neuvosto hyväksyi yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan mukaisen lausunnon Slovenian valvontaviranomaisen tekemistä ehdotuksista vakiosopimuslausekkeiksi ja päätti ”yhden luukun järjestelmässä” tehdyt päätökset sisältävän rekisterin julkaisemisesta.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon Slovenian valvontaviranomaisen neuvostolle esittämistä ehdotuksista rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisten sopimusten vakiosopimuslausekkeiksi. Lausunnolla halutaan varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan yhdenmukainen soveltaminen. Kyseisessä artiklassa rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät velvoitetaan tekemään sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa määrätään kunkin osapuolen velvollisuuksista. Yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 6 kohdan mukaisesti tällaiset sopimukset tai muut oikeudelliset asiakirjat voivat perustua kokonaan tai osittain valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Neuvosto esittää lausunnossa useita suosituksia, jotka on otettava huomioon, jotta nämä vakiosopimuslauseke-ehdotukset voidaan hyväksyä vakiosopimuslausekkeiksi. Mikäli kaikki suositukset toteutetaan, Slovenian valvontaviranomainen voi hyväksyä tämän sopimusehdotuksen vakiosopimuslausekkeiksi yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto julkaisee verkkosivullaan rekisterin päätöksistä, jotka kansalliset valvontaviranomaiset ovat tehneet yhden luukun järjestelmään perustuvassa yhteistyömenettelyssä (yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artikla).

Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla valvontaviranomaisilla on asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi velvollisuus tehdä yhteistyötä asioissa, joihin liittyy rajatylittäviä elementtejä (niin sanottu yhden luukun järjestelmä). Yhden luukun järjestelmässä johtava valvontaviranomainen on vastuussa päätösehdotusten laadinnasta ja tekee yhteistyötä osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa yhteisymmärryksessä tehtyyn ratkaisuun pääsemiseksi. Huhtikuun 2020 loppuun mennessä johtavat valvontaviranomaiset ovat tehneet 103 lopullista päätöstä yhden luukun järjestelmässä. Euroopan tietosuojaneuvosto aikoo julkaista neuvoston laatimat englanninkieliset yhteenvedot. Tiedot julkaistaan asianomaisen johtavan valvontaviranomaisen vahvistuksen jälkeen kansallisessa lainsäädännössä asetettujen ehtojen mukaisesti.

Tietoa toimittajille

Huomautus: Kaikille Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnossa hyväksytyille asiakirjoille tehdään tarvittavat oikeudelliset, kielelliset ja muotoilua koskevat tarkastukset, minkä jälkeen ne asetetaan saataville Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivustolle.

EDPB_Press Release_2020_08